TH | EN
Hospital

 

โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสุนัขพอเพียงของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เขตสะพานสูง ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงให้ใช้ชื่อว่า โครงการสุนัขประหยัด เพราะการเลี้ยงสุนัขไทยนั้นประหยัดกว่า สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ โรงพยาบาลตั้งขึ้นในช่วงหลังวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย (พ.ศ.2540) ได้ไม่นาน และเป็นช่วงเดียวกับที่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานมานานกว่ายี่สิบปีถูกหยิบยกนำขึ้นมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง เพราะน่าจะเป็นทางออกของหลายๆ ปัญหาของประเทศ และด้านหนึ่งคือปัญหาสัตว์เลี้ยงและสัตว์จร
“โครงการสุนัขพอเพียง” ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ หมายถึงอะไร ? นายกวี อังศวานนท์ ชี้แจงไว้ว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมแปลงผักพระรามเก้า ได้ทรงเก็บสุนัขพันธุ์ไทยไปเลี้ยง (คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง) และทรงพบว่าสุนัขพันธุ์ไทยเป็นสุนัขที่ฉลาด ฝึกสอนได้ไม่แพ้สุนัขพันธุ์จากต่างประเทศ แต่คนทั่วไปมักจะรังเกียจและนำมาปล่อยทิ้ง จนถูกรถชนตาย ถูกยาเบื่อ ถูกจับไปกักขังบ้าง จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการ “สุนัขพอเพียง” โดยมีพระราชดำรัสว่า “...หมามิดโรด (หมาพันธุ์ไทยกลางถนน) ของบ้านเรานับวันน้อยลงทุกที เพราะว่าถูกรถชนตายกลางถนนบ้าง เหลือน้อยลงทุกวัน เอามาผสมพันธุ์จะได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงขึ้น ดีขึ้น เป็นหมาพอเพียงหรือสุนัขพอเพียง ความจริงสุนัขกลางถนนบ้านเรามีประโยชน์หลายอย่าง เฝ้าบ้านก็ได้ จับขโมยก็ได้ ดมตามกลิ่นก็ได้ ถ้านำมาผสมพันธุ์กับพันธุ์ดีๆก็คงจะได้สายพันธุ์ใหม่ที่จะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น คนก็ไม่ทิ้งขว้าง ไม่สูญพันธุ์ไปเสียเลย...”
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดำริให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้น ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์สะพานสูง โดยเปิดบริการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด” ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2543
 
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด สะพานสูง ตั้งอยู่ที่ 104 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร (66) 2 729 5706-7 เปิดให้บริการทุกวัน 09.30-20.30 น.